Provádíme průzkum

Provádíme biologický průzkum v povodí Hamerského potoka a jeho širším okolí. Hned v prvním roce naší činnosti jsme se pokusili o inventarizaci nejzajímavějších mokřadů na Jindřichohradecku. Na tuto aktivitu navázalo množství dalších studií, nejvýznamnější výstupy naleznete ke stažení v části publikace.

Vítáme zájemce o podobné aktivity a nabízíme odbornou pomoc studentům příbuzných témat i dalším zájemcům.