Zveme do přírody

Pořádáme tematické vycházky pro veřejnost.

Celkem se v loňském roce našich osvětových akcí pro veřejnost účastnilo více než 200 účastníků, z toho zhruba čtvrtinu tvořily děti.

Jen v krátkosti si připomeneme naše aktivity v loňském roce:

  • „Pískovny za humny“ – přednáška společně s Calla, o.s. v Městské knihovně
  • „Ukliďme svět“ – úklid na Jindrově naučné stezce se širokým zapojením veřejnosti
  • ,,Vítání ptačího zpěvu“ – vycházka s ornitologem
  • ,,Když už nesněží, jdeme za plži“ – akce pro rodiny s dětmi na Jindrově naučné stezce
  • ,,Za žabím řevem“ – osvětová akce pro širokou veřejnost, volné pokračování výletů do žabího světa z předchozích let
  • ,,Krajinou do historie“ – cyklovýprava dle dostupných historických map

Občanské sdružení Hamerský potok v závěru roku vydalo za podpory města J. Hradec a ve spolupráci se studenty místního gymnázia informační leták „PP Pískovny na cvičišti“, který je určený nejširší laické veřejnosti. Leták vyšel v nákladu 2000 ks a je k dispozici na osvětových akcích občanského sdružení a na veřejně přístupných místech (informační centrum, městská knihovna, mateřské centrum apod.).