Projekt „Obojživelník a plaz roku“

autor: Martin Šandera

Projekt Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti.

cíl: probudit zájem veřejnosti o obojživelníky a plazy

dlouhodobý cíl: zastavit ubývání obojživelníků a plazů

Obojživelníků (např. žab a čolků) neustále ubývá negativním působením lidské činnosti.

Většinou lidí jsou obojživelníci opomíjení, protože pro člověka nemají zdánlivě žádný význam. Obojživelníci jsou indikátory (ukazatelé) kvality životního prostředí.

Jak se ukazuje, teoretická ochrana v podobě zákonů nestačí. Některé zájmové skupiny neustále degradují a ničí biotopy obojživelníků. Na druhé straně se řada obětavých lidí snaží provádět praktickou ochranu např. v podobě obnovování a budování tůněk pro obojživelníky.

Je nutné, aby se o obojživelnících více psalo a mluvilo ve sdělovacích prostředcích. Aby si lidé uvědomili, že dávní předci současných obojživelníků jsou i našimi předky a podle toho se k nim chovali, aby zůstali součástí kulturního a přírodního dědictví.

Výbor České herpetologické společnosti vybral jako prvního „Obojživelníka roku“ v roce 2007 skokana ostronosého. Jedná se o jednu z nejohroženějších žab v ČR.

V následujících letech k „Obojživelníkovi roku“ přibyl také „Plaz roku“. Ochrana obojživelníků a plazů spolu často souvisí a tradičně jsou tyto skupiny zkoumány společně. Obojživelníci a plazi jsou mj. nenahraditelnou součástí potravních řetězců (např. pro dravé ptáky).

Obojživelníkem roku 2011 byl zvolen čolek obecný, plazem roku užovka obojková.

Od počátku fungování projektu se s Muzeem přírody Český ráj snaží v rámci tohoto projektu spolupracovat také naše organizace. I v letošním roce se můžete těšit na několik akcí hlásících se k obojživelné a plazí problematice – nejbližší akce hledejte v aktualitách.