Rybníček u Otína

Charakteristika

Jedná se o malou mělkou nádrž s významnými druhy obojživelníků (čolek velký) a rostlin (bazanovec kytkokvětý, Nitella flexilis). Vzhledem k nefunkčnímu odtokovému zařízení má spíše charakter tůně. I přes malou rozlohu se jedná o významné útočiště ohrožených živočišných i rostlinných druhů.

Ochrana

Toto území není žádným způsobem chráněno.

Poloha

Rybníček se nachází levém břehu Hamerského potoka, mezi polem u silnice na Otín a lesem asi 100 m před zástavbou „Bobelovka“.

Celková výměra

0,12 ha.

Cíl

Udržení stávajících významných druhů obojživelníků prostřednictvím zabránění úplného zarostení vodní plochy. Vzhledem k nejasným vlastnickým vztahům je další budoucnost nejasná.