Proč je chránit?

autor: Mgr. Martin Šandera

  • Obojživelníci a plazi jsou opomíjení, pro člověka euroamerické civilizace zdánlivě nemají žádný význam.
  • Zasloužená pozornost se jim nevěnuje ani při environmentální výchově a vzdělávání i při praktické ochraně přírody.
  • Opomíjení jsou i proto, že je lidé neznají. Běžně se s nimi nesetkávají (na rozdíl třeba od ptáků, kteří žijí běžně i ve městech). Z neznalosti pramení i různé mýty a pověry a nebo dokonce i fobie. Někteří lidé pak ze strachu plaza na potkání raději utlučou klackem nebo žábu přejedou.
  • Relevantních informací o obojživelnících a plazech je málo. I knížky a články tvářící se seriózně obsahují řadu chyb a nepřesností.
  • Obojživelníci a plazi jsou mimo jiné součástí potravních řetězců. V přírodě v ekosystémech mají své nezastupitelné místo.
  • Obojživelníci a plazi, respektive látky jimi produkované, nám mohou být ku prospěchu na příklad při léčení některých nemocí a zdravotních potíží.
  • Obojživelníci a plazi jako složka biodiverzity jsou součástí kulturního a přírodního dědictví. Dávní předkové obojživelníků a plazů byli i našimi předky.
  • Ochrana obojživelníků a plazů příznivě ovlivňuje i stav celé lokality. Společně s obojživelníky a plazy jsou chráněni i další živočichové, rostliny a veškeré živé i neživé složky vyskytující se v daném území.
  • Obojživelníci jsou výbornými indikátory kvality životního prostředí. Tím, že žijí ve vodě i na souši, reagují na znečištění obou těchto prostředí.
  • Každá populace v určité lokalitě je v současné době cenná z hlediska proudění genetické informace mezi populacemi. Obojživelníci a plazi mají nižší schopnost migrace než ptáci a savci. Ztráta každé populace obojživelníků a plazů je nenahraditelnou ztrátou.