Pomáháme vzdělávat

Seznamujeme veřejnost s významnými územími a druhy Jindřichohradecka.

Náplní naší organizace jsou již každoročně vzdělávací programy pro základní školy. Konkrétně v minulém roce se těchto programů (projekt „Vycházky do přírody – příprava a realizace praktického environmentálního vzdělávání pro školy na Jindřichohradecku“) na naučné stezce i jinde v terénu zúčastnilo 392 dětí. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost).