Niva Hamerského potoka

Charakteristika

Jedná se o mokřad s olšinou a rašeliništěm s výskytem prstnatce májového, bazanovce kytkokvětého, vachty trojlisté… Mimo jiné se zde vyskytuje i ohrožená holubinka olšinná. 

Ochrana

Toto území není žádným způsobem chráněno.

Poloha

Pozemky se rozkládají levém břehu Hamerského potoka před ústím do rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci.

Celková výměra

9,63 ha.

Cíl

Část mokřadu (cca 1,5 ha) je kosena s cílem zachovat stávající biodiverzitu, V části byla na podzim 2004 vybudována tůň pro obojživelníky.

Poznámka

I do těchto míst Vás zavede Jindrova naučná stezka.