Rašelinné louky u Terezína

Charakteristika

Jedná se o vlhké louky typu Calthion, rašeliniště s rosnatkou okrouhlolistou, bazanovcem kytkokvětým a řadou dalších významných druhů.

Ochrana

Zemědělský půdní fond.

Poloha

Pozemky u obce Terezín.

Celková výměra

1,42 ha.

Cíl

Zachování stávající biodiverzity pomocí pravidelného kosení a odstraňování náletových dřevin.